Ovjeravanje vaga

Akreditirani smo prema zahtjevima norme
HRN EN ISO/IEC 17020 pri HAA kao inpekcijsko
tijelo tipa C i ovlašteno smo tijelo za ovjeru br.45
od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Izvodimo ovjeru (baždarenje) neautomatskih vaga
razreda točnosti I, II, III i IIII i utega
razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3

Ovjeru vaga izvodimo u našem laboratoriju i na terenu.

Izvodimo redovnu i izvanrednu zakonsku ovjeru:

    • - analitičkih vaga
  • - preciznih vaga
  • - trgovačkih vaga
  • - industrijskih vaga
  • - kontrolnih vaga
  • - kolnih i željezničkih vaga

 

Kako bi našim korisnicima olakšali poslovanje, nudimo i mogućnost preuzimanja brige
o evidenciji i pravovremenoj ovjeri tj. baždarenju mjerila na svim ugovorenim lokacijama.

 

 

Ovjeravanje zakonitih mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno
odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.
Ovjeravati se mogu samo ona mjerila koja imaju tipno odobrenje izdano od zakonitog mjeriteljskog tijela države.

Zakonsko mjeriteljstvo se primjenjuje na mjerila kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, a regulirano je zakonskim propisima.

Ovjeravanjem mjerila osigurava se objektivni dokaz da mjerilo zadovoljava utvrđene zahtjeve, određeni razred točnosti i nalazi se unutar dozvoljenih granica.
Povrdom o ovjeravanju se potvrđuje da je ovjeravanje mjerila provedeno sa zadovoljavajućim rezultatom.

 

 

<< Povratak na prethodnu stranicu